Väestöliiton logo

Yhteistyökumppanina Adoptioperheet ry

Adoptioperheet

Adoptioperheet ry (http://www.adoptioperheet.fi/) on valtakunnallinen kokemusasiantuntija adoptiopolulla odotuksesta aina adoptoidun aikuisuuteen asti. Adoptioperheet ry tuottaa tietoa, tarjoaa vertaistukea ja tekee vaikuttamistyötä.

Yhdistyksellä on noin 3100 aikuisjäsentä. Se on kotimaasta ja ulkomailta adoptoineiden, adoptiota harkitsevien, adoptioprosessissa mukana olevien ja adoptoitujen yhdistys, ja pyrkii toiminnallaan tukemaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä, ottamaan kantaa julkisuudessa käytävään adoptiokeskusteluun ja parantamaan adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa.

Yhdistys on valtakunnallinen, adoptiopalvelunantajista riippumaton ja sen jäseniksi voivat kuulua sekä kotimaasta että ulkomailta adoptoineet tai adoptiota harkitsevat sekä adoptoidut, adoptioperheen läheiset ja muut, jotka kannattavat yhdistyksemme päämääriä. Yhdistyksellä on myös ulkosuomalaisia jäseniä.

Adoptioperheet kokevat vertaistuen yhdeksi tärkeimmistä voimavaroista.

Jo odottajat hyötyvät muiden odottajien ja perheellistyneiden hakijoiden tuesta ja kokemuksista. Ennen kaikkea siitä hyötyvät aikanaan kotiin saapuvat lapset. Tämän takia Adoptioperheet ry:llä on koko maassa toimiva vertaistukiverkosto (http://www.adoptioperheet.fi/).

Adoptioperheet ry haluaa parantaa adoptioperheiden yhteiskunnallista asemaa, ja tekee siksi paljon yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Yhdistys edustaa adoptioperheitä mm. sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivan Valviran adoptiolautakunnan

(http://www.valvira.fi/luvat/adoptio) täysistunnoissa sekä Kelan lapsiperheiden asiakasraadissa 2014 – 2015. Yhdistys tekee töitä perhevapaiden ja adoptiotukien nostamisen puolesta ja on jäsenenä Lastensuojelun keskusliitossa (http://www.lskl.fi/keskusliitto), KEPA ry:ssa (http://www.lskl.fi/keskusliitto) ja Nordic Adoption Councilissa (http://www.nordicadoption.org/).