Väestöliiton logo

Murrosikäisten nuorten tarpeista vähän tutkittua tietoa

Tutkimustietoa murrosikäisten nuorten ajatuksista ja toiveista vanhemmuuden suhteen ei juuri löydy. Mikko Innasen väitöskirjassa (2001) lukioikäiset nuoret kirjoittivat hyvistä hetkistä vanhempiensa kanssa. Näissä kirjoituksissa hyväksi koetun isyyden ja äitiyden tunnusmerkkeinä painottuivat läsnäolo, yhteinen aika / yhdessä tekeminen, kannustus ja lohdun ja rohkaisun antaminen.

Leena Valkosen väitöskirjassa (2006) 5. ja 6.-luokkalaiset varhaisnuoret toivat esiin huolenpidon vanhempien tärkeimpänä tehtävänä: ”Mielestäni hyvät vanhemmat ovat huolehtivaisia. Jos tulen myöhään kotiin heidän pitää olla huolissaan missä olen ollut.”