Väestöliiton logo

Vanhemmuuden palikat

1. Sitoutuminen

Vanhemmuuden kodin perustana ja kivijalkana on sitoutuminen. Vanhemmuuden rakentaminen alkaa sitoutumisesta. Murrosikäinen haastaa vanhemman tarkastelemaan omaa sitoutumistaan nuoren vanhemmuuteen.
Seurakunta voi olla sitoutunut toimimaan vanhempien kasvatuskumppanina esimerkiksi rippikoulun muodossa. Kun nuori hakee erillisyyttä, voi nuorelle olla hyvä peilata kokemuksiaan jonkun muun aikuisen kanssa. Murrosikä voi olla uusi mahdollisuus myös vanhemmuudessa.

2. Tunteet

Tunteilla on iso paikka nuoren elämässä. Nuoren tunteet ailahtelevat nopeasti. On hyvä, että nuorella on paikka harjoitella tunteiden tunnistamista, esimerkiksi kotona tai rippikoulussa. Vanhemman on tärkeä tunnistaa omat tunteensa ja ottaa tarvittaessa aikalisää. Nuori arvostaa aikuisen sinnikkyyttä, sitä että aikuinen ei hylkää eikä mene nuoren kanssa samalle tasolle tunteiden ilmaisussa. Tunteet kuuluvat elämään. Aikuisen kannattaa säilyttää toivonsa, sillä nuoren elämässä tilanteet ja tunteet vaihtuvat nopeasti.

3. Riidat

Joskus voi olla niin vihainen, että näkee punaista. Murrosiän yli ei voi selvitä ilman ristiriitoja vanhemman ja nuoren välillä. Vanhemmat saattavat joskus lykätä vaikeiden asioiden puheeksiottamista. On hyvä ottaa huolet puheeksi ajoissa eikä pelätä ristiriitojen syntymistä. Huolen voi tuoda esiin muille aikuisille, esimerkiksi ystävälle tai koulukuraattorille.

4.Seksuaalisuus

Vanhemmalle voi olla haastavaa jutella seksuaalisuudesta nuorten kanssa. Nuoret arvostavat sitä, että vanhemmat puhuvat suoraan seksuaalisuuden kysymyksistä. Nuorelle on tärkeää, että aikuinen on käytettävissä ja on tunnetasolla läsnä. Vanhemman hyvät sanat ovat tärkeitä. Nuoret kysyvät kaikella olemisellaan, kelpaanko minä?

5. Sanat ja teot

Sanat ja teot liittyvät yhteen. Murrosikäiselle kannustavat sanat ovat erittäin tärkeä. Älä siis vanhempana panttaa kehuja. Sanoilla voimme luoda maailmaa. Kielellä voi satuttaa, mutta sillä voi rakentaa ja luoda hyvää ilmapiiriä. Lapset kasvattavat vanhempiaan myös hyväksymään oman nuorensa omana persoonana. Nuorten arvostaa tavallista yhdessäoloa vanhemman kanssa. Vanhemmat voivat siirtää omia taitojaan ja osaamistaan nuorille. Tavalliset asiat ja arki kunniaan!

6. Luottamus ja anteeksianto

Luottamus ja anteeksianto ovat elämän ytimessä. Moka on lahja. Jokainen vanhempi ja nuori mokaa ja tarvitsee anteeksiantoa. Anteeksipyytäminen voi olla hyvänä mallina nuorelle. Luottamus lisääntyy, kun tietää, että saa anteeksi. On tärkeää tietää, että vanhempana oma ihmisarvo ei ole kiinni siitä, että on tehnyt virheitä.

7. Rakkaus

Murrosikäisen vanhempana haasteena on se, miten rakkautta ilmaista niin että nuori sen ymmärtää. Onko se sanoja vai tekoja. Haasteena on, ettei menetä kontaktia nuoreen. Rakkauteen kuuluu vuorovaikutus. Tärkeää on tunne siitä, vanhempi on nuoren puolella. Rakkauden ilmaisu sanoin voi olla haastavampaa kun lapsi kasvaa teiniksi. Kuitenkin on hyvä sanoa ääneen, että rakastaa.

8. Vapaavalintainen palikka

Valkoisen palikan voi jokainen määritellä itse. Kirkon viitekehyksessä se voisi olla kristillisen kasvatuksen palikka. Laajassa mielessä se voi merkitä hyvän puolelle asettumista ja elämän vaalimista. Kyse voi olla myös tavoista, kuten iltarukouksesta. Kristillinen kasvatus voi antaa myös toivon näkökulmaa sekä nuorille että vanhemmille.