Väestöliiton logo

Riskit

Murrosiässä nuori testaa perheen ja yhteiskunnan sääntöjä sekä oman päätösvaltansa rajoja. Kun nuori kapinoi aikuisten edustamia arvoja vastaan, voivat seuraukset olla nuoren kannalta vaarallisia.

Ryhmän mukana jo 12-13-vuotiaat varhaisnuoret saattavat syyllistyä rikkomuksiin; näpistellä kaupasta tai koulusta tai kiusata toisia.

Myös päihdekokeilut ovat osa nuorten ryhmäkäyttäytymistä. Omaa uskallusta ja aikuisuutta halutaan todistaa kavereille. Aniharva nuori päättää yksin, että nyt kokeilen tupakkaa tai hankin olutta ja juon sen ihan itsekseni.

Murrosikäisten nuorten vanhempien suurimpia huolenaiheita ovat päihteet sekä nuorten tekemät rikokset ja väkivalta. Aikuisten tehtävä on puuttua nuoren toisia tai itseään vahingoittavaan toimintaan. Mitä nopeammin vaarallisella tiellä kulkevalle nuorelle tulee vanhemman asettama raja vastaan, sitä helpompi suuntaa on korjata.

Nuoren tulevaisuuden kannalta on tärkeää, miten hänen kaveriporukkansa suhtautuu päihteisiin ja laittomiin tekoihin. Jos nuoren asema ryhmässä rakentuu näpistelemisen, tappelemisen tai juomisen kautta, vaara on todellinen. Myönteinen kaveriporukka voi puolestaan auttaa monen riskitilanteen yli.

Tämän päivän huolenaiheena ovat myös netin käyttöön liittyvät riskit, kuten nettikiusaaminen. Vanhemman on tärkeää olla kiinnostunut nuoren nettikäyttäytymisestä.

Riskit

Katso lisää