Väestöliiton logo

Väkivalta

Lapset ja nuoret näkevät ja joutuvat kohtaamaan väkivaltaa kiusaamisen ja kahdenkeskisten välienselvittelyjen, elokuvien ja tietokonepelien kautta. Myös internetistä löytyy linkkejä ja yhteisöjä, joiden väkivaltaisuus ahdistaa aikuistakin – saati nuoria ja lapsia.

Lapsi tarvitsee jo ennen murrosikää aggressiokasvatusta ja valmiudet käsitellä haastavia tunteita. Muuten hän joutuu pulaan murrosiän tunnemyrskyjen riepotuksessa; aggression tunteet saattavat saada arvaamattomia ilmenemismuotoja nuoren fyysisen koon ja voimien kasvaessa.

Oikein hyödynnettynä aggressio on energiaa ja itsenäistymisen voimavara. Vanhempien ja aikuisten tehtävänä on:

  • antaa arvokasvatusta, keskustella kiusaamisesta ja väkivallasta nuorten kanssa
  • valvoa ja rajoittaa nuorille sopimattomien väkivaltaisten elokuvien, pelien ja muun viihteen käyttöä
  • puuttua selkeästi lapsen ja nuoren väkivaltaiseen käytökseen

Pojat joutuvat paljon tyttöjä useammin tappeluihin ja fyysisiin yhteenottoihin. Tyttöjen ja poikien aggression ilmenemisessä on eroja. Tytöt kohdistavat aggression useammin itseensä, pojat ulospäin. Kielletty ja ilmaisematon aggressio voi ilmetä myös masennuksena.

Nuorten kokemuksia väkivallasta

Kouluterveystutkimuksen 2008-2009 mukaan nuorilla oli seuraavia kokemuksia väkivallasta:

  • Peruskoulun yläluokilla yli puolet pojista ja kolmannes tytöistä on kiusannut muita oppilaita kuluvan lukukauden aikana. Kerran viikossa tai useammin toistuvaa kiusaamista myöntää joka kymmenes poika, mutta vain 3 % tytöistä.
  • 17 % yläluokkien oppilaista kokee väkivallan uhan haittaavan koulutyötä melko paljon tai erittäin paljon, toisen asteen oppilaitoksissa osuus on puolet tästä.
  • Peruskoululaisista uhkailun kohteeksi oli joutunut pojista lähes viidennes, tytöistä 12 %. Ammatillisissa oppilaitoksissa osuudet olivat suunnilleen samat, lukiossa hiukan pienemmät (pojat 14 %, tytöt 9%).
  • Fyysisen kimppuun käymisen kohteeksi on yläluokilla pojista joutunut 15%, tytöistä 9%,
  • Tappelussa mukana oli ainakin kerran viimeksi kuluneen vuoden aikana yläluokilla neljännes pojista, tytöistä 9%

 

Teksti julkaistu aiemmin Väestöliiton verkkosivuilla Vanhemmuus-osiossa.