Väestöliiton logo

Seksuaalisuus

Oman lapsen ja nuoren seksuaaliseen kehitykseen liittyvät asiat ovat vanhemmille usein hämmentäviä, huolta ja pelkojakin herättäviä. Murrosikäisten vanhemmat ovat harvoin saaneet mallin eri sukupolvien välisestä, avoimesta seksiin tai seksuaalisuuteen liittyvästä keskustelusta.

Vanhemmilla on kokemusta ihmissuhteisiin, seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä hienoista asioista. He tietävät kuitenkin myös sen, miten helposti näissä asioissa voi itseään tai toista satuttaa. Siksi vanhemmat ovat huolissaan siitä, että nuori tulee kolhituksi herkässä kehityksessään.

Seurustelusuhteessa ja seksuaalisuuden saralla koetut loukkaukset ja pettymykset vaikuttavat nuoren omanarvontuntoon kauan. Erityisen paljon tukea nuori tarvitsee, jos hän joutuu kokemaan seksuaalista kaltoinkohtelua.

Myös monet nuoret kokevat yleisellä tasollakin käydyn keskustelun oman äidin tai isän kanssa kiusallisena. Seksuaalisuutta koskevat asiat halutaan pitää ihan omina. Aikuisen näkökulma on tärkeä, mutta omat vanhemmat eivät tunnu sopivilta keskustelukumppaneilta.

Vanhempia tarvitaan silti monessa asiassa nuoren seksuaalisen kasvun turvaajana. Vanhemmille on myös hyödyllistä tietää, millaisia seksiin ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita nuoret kysyvät.

Nuori tarvitsee luotettavaa tietoa

Nuorten on tärkeää saada luotettavaa tietoa omasta kehityksestään ja siitä, mitä seksuaalisuus on. Vanhempien on hyvä varmistaa, että nuorilla on tällaista tietoa saatavissa. Hyvää seksuaalikasvatusta voi saada monellakin tavalla. Asiallinen kirjallinen materiaali, videot tai dvd:t voivat olla nuorelle apuna seksuaalisuuden maailman hahmottamiseen.

Internetistä löytyy asiattomuuksia ja haitallista aineistoa, mutta myös asiallisia ja hyvää tietoa antavia linkkejä, esimerkiksi Väestöliiton nuorten nettipalvelu. Luotettava, perheen ulkopuolinen aikuinen (esimerkiksi kouluterveydenhoitaja tai nuorisotyöntekijä) voi olla nuoren keskustelukumppani arkaluontoisilta tuntuvissa kysymyksissä.