Väestöliiton logo

Tupakka

Suuri osa nuorista kokeilee jossain vaiheessa tupakanpolttoa. Nuoren tupakointi alkaa usein sosiaalisena tupakointina. Jos kaveripiirissä tupakoidaan, tulee nuorikin helposti ”maistaneeksi” tupakkaa. Hän polttaa vain ryhmässä ja menee tupakkapaikalle kavereiden kanssa.

Kaverit eivät välttämättä pakota tupakoimaan tai pilkkaa nuorta tupakoimattomuuden vuoksi. Tupakointi voi kuitenkin kuulua ryhmän kulttuuriin samoin kuin yhteinen musiikkimaku tai samanlainen pukeutuminen. Nuorella pitää olla hyvä itsetunto, että hän ei ”lipsahda” tupakoijaksi ryhmän toimintamallin mukana.

Sosiaalisen tupakoinnin myötä tupakointiin syntyy tapa- ja psyykkinen riippuvuus. Nikotiini on myös yksi vahvimmista fyysisen riippuvuuden aiheuttajista, joten nuorten tupakointi on hyvä saada rajoitettua mahdollisimman vähäiseksi.

Vanhempien puuttuminen kokeiluun on ehdottoman tärkeää

Vanhempien kielteinen suhtautuminen nuoren tupakointiin ja kokeiluun puuttuminen on ensisijaisen tärkeää nuoren tupakoinnin ehkäisyssä. Myös aikuisten malli on tärkeä.

Jos vanhemmat tai toinen vanhemmista tupakoi, on nuoren tupakoinnin aloittaminen todennäköisempää kuin tupakoimattomien vanhempien lapsella. Asiaan vaikuttaa:

  • Aikuisten esimerkki
  • Tupakointivälineiden saatavuus kotona
  • Vanhemmat eivät haista tupakan hajua – tupakkakokeilujen salaaminen helpompaa
  • Tupakoinnin haittoja ei ajatella – eiväthän vanhemmatkaan niistä piittaa
  • Kiinnijäämisen pelko pienempi – aina voi vedota siihen, että vanhempi itsekin polttaa

Tupakkatuotteista myös nuuskaa käytetään jonkin verran Suomessa. Tavallisinta nuuskan käyttö on joidenkin joukkueurheilulajien harrastajien keskuudessa.

Kyselyt kertovat tupakoinnin vähentyneen

Kouluterveyskyselyjen 2008 ja 2009 mukaan nuorten tupakointi on edelleen vähentynyt; keskimäärin viidennes 8. ja 9. luokan oppilaista, 13% lukioikäisistä ja 44% ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista nuorista tupakoi päivittäin tai vähintään viikoittain.

Tupakointi ei enää ole ”in” tai pakollista kaikkien nuorten keskuudessa. Kokonaan tupakoimattomia tai tupakoinnin lopettaneita on yläluokilla yli kaksi kolmasosaa oppilaista, ja lukiolaisistakin reilusti yli puolet. Ammatillisissa oppilaitoksissa tupakoimattomia opiskelijoita oli noin kolmasosa.

Uusimman Kouluterveyskyselyn 2011 mukaan myönteinen kehitys on pysähtynyt: Lukiolaisista ja peruskoulun tytöistä tupakoi aiempaa useampi ja myös nuuskan käyttö oli lisääntynyt.

Lisätietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen katso www.stumppi.fi

Lähde: Väestoliitto