Väestöliiton logo

Tunteiden myrskyä ja suojaisaa säätä

Murrosikä on nopeaa kasvun ja muutoksen aikaa. Lapsi muuttuu biologisen, sosiaalisen sekä tunne-elämän ja järjen kehityksen myötä vähitellen aikuiseksi.

Hormonitoiminnan vilkastuminen alakoulun viimeisillä luokilla, viimeistään yläkoulussa, käynnistää fyysisen muutoksen. Noin 20 ikävuoteen mennessä nuori on saavuttanut myös muilla osa-alueilla pysyvämmät aikuisen valmiudet.

Nuori vastaa kehitystehtäviin oman temperamenttinsa ja kypsymisensä mukaisesti, aikuisten tuen ja ohjauksen turvin. Myös ikätovereiden – kavereiden ja nuorisoporukoiden – rooli on tärkeä. Nuoren elämää tasapainossa pitävät pöydänjalat vahvistuvat vähitellen. Jos nuori tuntee olevansa jostain syystä “erilainen” nuori, tarvitsee hän erityistä tukea.

Murrosikä on nuoren kamppailua sen elämän peruskysymyksen kanssa, mikä hän on suhteessa toisiin ihmisiin. Muutoksen myllerryksessä nuori muodostaa vähitellen itsenäisen, aikuisen identiteetin.

Nuoren muuttuessa ja kasvaessa perheen vuorovaikutuskin muuttuu. Arki murrosiässä olevan nuoren kanssa on vanhemmalle antoisaa, joskus myös haastavaa aikaa. Samankin perheen lapset käyvät murrosikää läpi jokainen omalla tavallaan. Vanhemman voi olla vaikea löytää uusissa tilanteissa omasta ”työkalupakistaan” kulloinkin toimivaa välinettä.

Tämä kehitysvaihe, uhma, kapina ja raivostumisen puuskatkin ovat kuitenkin välttämättömiä nuoren suunnistaessa kohti aikuisuutta. Arjen tilanteissa nuori saa parhaimmillaan mallin rakentavasta haastavien tunteiden ilmaisusta.

Lue myös Raisa Cacciatoren vastaus kysymykseen: Miksi toisen murrosikä myrskyää ja toisen on peilityyni?

http://yle.fi/uutiset/miksi_toisen_murrosika_myrskyaa_ja_toisen_on_peilityyni/7548122?origin=rss