Väestöliiton logo

Tukijana Ensto

Ensto Oy on sitoutunut Urpot.fi -hankkeen yhteistyökumppaniksi vuosiksi 2014-2016.

Enstossa henkilöstön luomat arvot ovat pohjana yrityksen toiminnalle ja päätöksenteolle, ne näkyvät jokapäiväisessä tekemisessä. Panostamme henkilöstömme hyvinvointiin, sillä vain motivoitunut ja innostunut henkilökunta takaa yrityksen kilpailukyvyn ja menestyksen. Tärkeintä työhyvinvoinnissa on työyhteisön toimivuuden turvaaminen. Enstossa käytössä oleva Varhainen tuki -toimintamalli on väline, jolla voidaan tukea yksittäisen työntekijän työssä selviytymistä.

Enstossa on paljon nuoria vanhempia ja vanhempia, joilla on murrosikäisiä lapsia. Mikäli kotioloissa ilmenee nuoren kanssa ongelmia, heijastuu se monesti työympäristöön. Mielestämme Urpot.fi –palvelu on osaltaan ”varhaista tukea” ja ennaltaehkäisevä tukipalvelu, josta Enstossa työssä oleva vanhempi saa konkreettista tukea, asiantuntijatietoutta ja –apua sekä vertaiskeskusteluja muilta vanhemmilta, jotka pohtivat elämää oman nuorensa kanssa.

Olemalla mukana tukemassa Urpot.fi –palvelua tuemme myös henkilöstömme työhyvinvointia.