Väestöliiton logo

Tukijana EM Group

emgroup

EM Groupin Anu Miettinen on Urpot.fi yhteistyöhankkeen käynnistäjä ja tärkein taustavaikuttaja. Hänen aloitteellisuudestaan saatiin koottua kokonaisuus, jossa yhdistyy usein järjestöjen, yritysten sekä muiden toimijoiden yhteistyö ja innovatiivisuus.

“Puolitoista vuotta sitten Leena Ahlbäck otti yhteyden ja pyysi minua mukaan perustamaan tytöille samanlaista puhelinpalvelua kuin olin ollut Väestöliiton kanssa perustamassa pojille 5 vuotta aiemmin (Poikien Puhelin).

Muutamien keskustelujen jälkeen Väestöliiton asiantuntijoiden kanssa, ymmärsimme, että tällä hetkellä huutava pula on nuorten vanhemmille suunnatusta yhteisöllisestä tuesta. Nuorten ja vanhempien elämät eivät aina kohtaa ja vanhempien on välillä vaikea ymmärtää nuoriaan ja ilmiöitä nuorten elämässä. Tarvitaan keskustelua, tietoa, apua ja yhteisöllisyyttä; mikä on tavallista ja mikä on tavatonta eli mihin täytyy puuttua.

Samaan aikaan tein psykoterapiatöitä ja olin vakuuttunut samasta asiasta: Nuoret  tarvitsevat apua, mutta ilman, että vanhempia autetaan, voi tuki nuorille valua jopa hukkaan.

Olen yhtenä omistajana myös perheyrityksessä, EM Group Oy:ssä, jossa olemme pohtineet paljon sosiaalista vastuuta: millaista vastuuta meidän kaltaisen perheyrityksen olisi hyvä kantaa? Ajatus perheyrityksestä tukemassa perheitä alkoi kirkastumaan nopeasti ja tuntumaan todella oikealta ja tärkeältä. Oli jopa helppoa innostaa sisarukseni ja työkaverini mukaan tähän hankkeeseen, jonka toteuttaa Väestöliiton huippuosaajat yhdessä laajan verkostonsa kanssa.

Koska olen miettinyt paljon kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon liittyy läheisesti myös työhyvinvointi, sekä perheyhtiössämme että vastaanotollani Intotiimissä, aloitin innoissani vuosi sitten Väestöliiton, mainostoimisto Ivalon, veljentyttöni Annan sekä Leenan kanssa Urpot.fi hankkeen aktiivisen suunnittelun ja toteutuksen. Olemme tekemässä yhteiskunnallisesti todella merkittävää palvelua, jossa yhdistyy hienolla tavalla niin vanhemmuuden haasteet, yleinen hyvinvointi kuin sosiaalinen vastuukin.

Syksyllä 2013 pyysin mukaan myös muita perheyhtiöitä tukijoiksi ja niinpä Ensto ja Meconet vastuullisina yrityksinä lähtivät mukaan. Nyt meillä on hankkeen starttiin rahoitus ja toivon, että lanseerauksen jälkeen mukaan tulevat vielä monet yritykset, yhteisöt ja yksityisetkin sekä yhteiskunta.

Näin tärkeästä asiasta, yhteisöllisestä  nettitukipalvelusta nuorten vanhemmille, täytyy tulla pysyvä tukimuoto, ei enää hanke.”

Anu Miettinen
EM Group
Intotiimi