Väestöliiton logo

Yhteistyökumppanina Suomen Vanhempainliitto ry

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö.

Liiton ydintehtäviä ovat:

 • Vanhempaintoiminnan tukeminen
 • Kodin ja koulun yhteistyön
 • sekä kasvatuskumppanuuden kehittäminen
 • Vanhemmuuden tukeminen
 • sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen

Jäsenistö

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu lähes 1400 rekisteröityä päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä.

Liittoon kuuluu myös alueellisia jäsenyhdistyksiä.

Vanhempainliitto

 • auttaa vanhempia vanhempainyhdistyksen perustamisessa ja toiminnan käynnistämisessä, sekä tuottaa materiaalia toiminnan tueksi
 • tarjoaa jäsenyhdistyksille toiminnallisia virikkeitä ja neuvoo yhdistys- ja vanhempaintoimintaan liittyvissä kysymyksissä
 • viestii aktiivisesti ajankohtaisista opetusta ja kasvatusta koskevista asioista sekä kodin ja koulun yhteistyöstä kaikille sidosryhmille
 • tekee vanhemmuuteen sekä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää tutkimusta, kyselyjä ja laatii selvityksiä
 • järjestää seminaari- ja koulutustoimintaa
 • antaa lausuntoja, ottaa kantaa ja tekee aloitteita koulutus- ja kasvatuskysymyksissä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa
 • julkaisee jäsenille suunnattua tiedotuslehteä Koti ja Koulu
 • Tekee tiivistä yhteistyötä muiden alan järjestöjen ja organisaatioiden kanssa