Väestöliiton logo

Seurustelu

Nuoren vanhemmat saattava pohtia epäuskoisena “Ei kai nyt vielä!?” tai “Mitä sanoa ja miten?”, kun:
• Kymmenvuotias tulee koulusta ja ilmoittaa “olevansa kimpassa” oman luokkansa Mikon / Millan kanssa.
• 13-kesäinen soittaa ja anoo jatkoaikaa kotiintulolle – tullessaan hän peittelee “fritsua” kaulallaan.
• Päättöluokkalainen valitsee jatko-opintopaikkaa seurustelukumppaninsa asuinpaikan mukaan.
On tärkeää kuulla, mitä lapselle tai nuorelle tarkoittaa “kimpassa oleminen”. Vanhempi voi nähdä silmissään kauhukuvia, joiden vuoksi äärimmillään kielletään nuoren alkanut kehitys tai varataan hänelle saman tien aika ehkäisyneuvolaan.

Nuoren tunteita tulee kunnioittaa

Nuorten ihastumiset ovat heille sillä hetkellä elämän ja kuoleman kysymyksiä. Vanhemman on tärkeää kunnioittaa nuoren tunteita ja keskustella hänen kanssaan niistä. Seksi ja seurustelu eivät ole sama asia, ja nuorille on hyvä puhua niistä myös erillisinä.
Seurustelusta keskusteltaessa puhutaan ihmisten välisistä suhteísta ja toistensa kuuntelemisesta ja kunnioittamisesta.
Seksuaalisuuden portailla nuori etenee omaa vauhtiaan. Vanhemman on tärkeää tunnistaa nuoren kehitysvaihe ja auttaa häntä olemaan kiirehtimättä.

Seksuaalisuuden portaat

Seksuaalisuuden portaat on Seksuaaliterveysklinikan asiantuntijoiden kehittämä malli siitä, miten ihmisen seksuaalinen kehitys etenee vaiheittain ja vaiheet voidaan nähdä portaina. Kehittymistä tapahtuu järjen, tunteen ja biologian tasoilla.

Tärkeintä on se, että jokainen ihminen etenee kehityksessään rauhassa ja omaa tahtiaan. Jokaisella kehitysportaalla on oma tehtävänsä, haasteensa ja oppinsa. Portaiden tehtävä on turvata matka kohti aikuisuutta.

Portaiden tunteminen auttaa tukemaan nuorta oikealla tavalla

Portaiden tunteminen auttaa paitsi nuorta itseään ymmärtämään omat kehitysvaiheensa, myös aikuista kohtaamaan lapsen ja nuoren kehitysvaiheen ja tukemaan häntä oikealla tavalla kussakin vaiheessa.

Jokainen kehittyy oman aikataulunsa mukaisesti, eli eriaikaisuus on normaalia. Lopputulos on aina yksilöllinen ja hyvä. On hyvä muistaa että ihminen on aikuinen vasta +20-vuotiaana!

Katso ja kuuntele, mitä seksuaalisuuden portaat ovat.
Lähde: Cacciatore, Raisa & Korteniemi-Poikela, Erja. 2000. Seksuaalisuuden portaat / Sexualiteten steg för steg. Helsinki: Opetushallitus.