Väestöliiton logo

Rikokset

Lapsen ja nuoren kehitykseen kuuluu melko yleisesti näpistelyn kokeileminen. Samoin lapsi kokeilee sitä, saako hän lyömällä tahtonsa läpi. Tämä kuuluu aggression portaiden kulkemiseen.

12-13-vuotiaiden näpistely tai toisten kiusaaminen saattaa olla osa ryhmätoimintaa. Omia tekoja ei mielletä niinkään rikkomuksina, enemmänkin kavereiden kanssa yhdessä olemiseen kuuluvana kokeilemisena.

Laittomuksiin pitää puuttua tiukasti ja asiallisesti

On tärkeää, että vanhemmat ja muut aikuiset puuttuvat sekä laittomaan että väkivaltaiseen käytökseen tiukasti ja asiallisesti. Jos lapsi tai nuori näpistää, hän tarvitsee selkeän viestin siitä, että on toiminut väärin. Hänen on myös korvattava aiheuttamansa vahinko.

Nuorten rikollisuudesta tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että suhteessa ikäluokkaansa nuoret varastavat ja näpistelevät eniten 12-15-vuotiaina. Pahoinpitelyrikoksia esiintyy eniten noin 20-vuotiailla, minkä jälkeen rikosten määrä nopeasti laskee. Omaisuusrikosten määrä 15-16-vuotiaiden nuorten keskuudessa vähentyi selkeästi vuosina 1995-2004.

Nuorten kokemuksia laittomuuksista

Kouluterveystutkimuksen 2008-2009 mukaan nuorten kokemukset laittomuuksista olivat:

  • Vahingonteossa (töhriminen, omaisuuden vahingoittaminen) oli mukana viimeksi kuluneen vuoden aikana vähintään kerran yläluokkien oppilaista 16 %, ammattiin opiskelevista 8 % ja lukiolaisista 5 %
  • Kymmenesosa yläluokkalaisista oli varastanut kaupasta tai kioskista viimeksi kuluneen vuoden aikana ainakin kerran, ammattiin opiskelevista ja lukiolaisista enää 4-5 %.
  • Viimeisen vuoden aikana noin 13 % yläluokan pojista ja 5% tytöistä oli lyönyt toista oppilasta. Ammatlillisissa oppilaitoksissa osuus oli 8 % ja lukiossa 2%.

Lähteet:

Kivivuori & Salmi: Nuorten rikoskäyttäytyminen 1995-2004

Salmi: Varhaisnuorten normirikkomukset – ongelma vai osa nuoruutta 2004