Väestöliiton logo

Nuoret ja alkoholi (osa 6)

Sopikaa yhteiset säännöt

URPOT-(71-of-93)
Kun nuori itsenäistyy, hän toisinaan samaistuu kotiin ja vanhempien arvomaailmaan ja toisinaan omaan ikäryhmäänsä ja etsii arvonsa sieltä. Tämä ailahtelu on normaalia. Nuori etsii omia arvojaan ja maailmankuvaansa ja haluaa päättää niistä itse.

Pohdi yhdessä nuoren kanssa, mikä häntä motivoi olemaan rehellinen ja luotettava. Nuorelle voi antaa oikeuksia, mutta niihin liittyy myös vastuuta. Miettikää yhdessä seuraamukset luottamuksen rikkomisesta. Nuori voi rikkoa lupauksensa ja valehdella, jolloin luottamus joutuu koetukselle. Millaisia seuraamuksia nuorelle tulee muissa sopimusrikkomuksissa, jotka eivät liity alkoholiin? Mitkä ovat kodin ja perheen pelisäännöt näissä tilanteissa? Sinun kannattaa varautua nuoren epävarmuuteen ja ailahtelevuuteen jo etukäteen, ettet pety liiaksi omaan lapseesi. Kun nuori ei osaa kantaa vastuutaan, rajoita hänen oikeuksiaan joksikin aikaa, minkä jälkeen tulee uusi yritys puhtaalta pöydältä.

Riskihakuisuus vähenee iän myötä ja vastuuntunto lisääntyy voimakkaimmin vasta 15-25 ikävuoden välillä. Oman nuoren erehdyksiä ei pidä ottaa liian henkilökohtaisesti tai loukkauksina itseä kohtaan. Kannattaa muistaa nuoren keskeneräisyys, sillä hän ei ole vielä valmis tai aikuinen. Hiljaa hyvä tulee ja yhdessä kaikkein parasta!