Väestöliiton logo

Miten voin vanhempana edistää nuoren turvallisuutta netissä?

aiti_tytar_sohva

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalinen media on tuonut mukanaan hyviä ja merkittäviä asioita sekä kielteisiä ilmiöitä. Hyvinä asioina ovat muun muassa yhteydenpito ystäviin, helppo tiedonhaku ja etäopiskelumahdollisuus.

Kielteisinä ilmiöinä ovat muun muassa nettikiusaaminen sekä netissä tapahtuva seksuaalinen häirintä ja seksuaalirikokset. Netti mahdollistaa identiteetin muuntamisen ja esiintymisen esimerkiksi nuorempana kuin mitä oikeasti on.  Sosiaalisen median palveluun on helppo kirjautua ja aloittaa tutustuminen nuoreen.

Sosiaalisessa mediassa olevasta profiilista selviää nopeasti nuoren kiinnostuksen kohteet. Tätä tietoa hyväksikäyttäjä hyödyntää, kun hän luo kontaktin nuoreen.

Nuorille suunnatuissa kyselytutkimuksissa on tullut ilmi, että netissä tapahtuva seksuaalinen häirintä on yleistä. Jokaisen vanhemman vastuu on auttaa nuorta toimimaan sosiaalisessa mediassa turvallisesti.

Medialukutaitoja vanhemmille

Vanhemmat kertovat välillä tuskastuneena, etteivät he pysy digipalvelujen perässä. On totta, että uusia sovellutuksia tulee tiuhaan tahtiin. Todennäköisesti oma nuori on hyvä opas eri palvelujen saloihin. Kannattaa irrottaa hetki arki- illasta tai viikonlopusta ja tutustua eri palveluihin sekä kysyä, millaisia palveluja nuori käyttää.

Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan pitää, että palveluissa, jotka mahdollistavat kahdenkeskisen viestinnän tai ohjelmat, joissa on mahdollisuus pitää webkameran kautta yhteyttä, on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän tai seksuaalirikoksen kohteeksi. Sivustot, joissa keskustelukumppani valitaan satunnaisesti, lisäävät myös riskiä joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Tällaisia sivustoja ovat muun muassa Randomi, Omegele ja Chatroulette.

Miten ottaa puheeksi?

Vanhemman kasvatustehtävä sosiaalisessa mediassa on antaa lapselleen ikätasoista seksuaali-, tunne-, media- ja turvataitokasvatusta. Lisäksi on tärkeää muistuttaa nettipalveluihin liittyvistä säännöistä ja ikärajoista sekä puhua mediakriittisyydestä. Kun nuoren kanssa on keskustelu näistä asioista, hänellä on paremmat valmiudet tunnistaa mahdollinen vaaratilanne ja kertoa tapahtuneesta vanhemmille.

Herätys nuori! Hälytyskellot herkillä.

Nuorta arvostava ja nuoren mielipiteitä kunnioittava keskustelu vahvistaa vanhemman ja nuoren välistä suhdetta.  Nuorelle on hyvä kertoa asioista, joita kohdatessa hänen kannattaa pysähtyä miettimään, onko nettikeskustelua turvallista jatkaa. Tällaisia asioita ovat muun muassa seuraavat:

  • nuorta pyydetään lähettämään itsestään vähäpukeisia kuvia tai alastonkuvia
  • nuori saa seksuaalisävytteisiä viestejä tai kuvia nettituttavuudelta
  • nettituttavan puheeseen lipsahtaa aika ajoin sanoja, joita nuoret eivät keskusteluissa yleensä käytä
  • nuorelta kysytään intiimiin elämään, esimerkiksi itsetyydytykseen, seurusteluun, rintojen tai peniksen kehitykseen liittyviä asioita
  • nettituttava tarkistelee nuorelta, pysyykö keskustelu aivan varmasti vain nuoren ja hänen välisenä
  • nettituttava haluaa tietää, kuinka hyvin nuori pystyy säilyttämään salaisuuksia

Kirsi Porras, Väestöliitto erityisasiantuntija

Kirjallisuutta:

Fobban sosiaalisen median selviytymisen opas. 2014. Crime Time. Helsinki
Seksiä mediassa. Materiaalia nuorten mediakasvatukseen – esite
Väestöliiton julkaisu: ”Eikö se kuulu kenellekään? Uskalla kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori.”