Väestöliiton logo

Miten vanhempien odotukset voivat vaikuttaa nuoriin, joilla on maahanmuuttajatausta?

Vanhempien oma koulutustausta ja käsitykset esimerkiksi avioliitosta ovat taustalla vanhempien odotuksissa omia nuoriaan kohtaan. Myös ajatus mahdollisesta paluusta kotimaahan voi olla sävyttämässä odotuksia.