Väestöliiton logo

Pienestä tulee iso – miten tuen yläkoulun aloittajaa?

Seiskaluokkalaiset toivat kyselyssämme esiin, että he toivovat vanhemmiltaan etenkin läsnäoloa. Nuoret toivoivat, että heihin myös luotettaisiin. Uusi yläkoululainen tulisi siis kohdata vähän eri vinkkelistä kuin pikkulapsi.

Kolmen teinipojan vanhempi, nuorten seksuaaliterveyden ammattilainen Tuulia Råmark kertoo omista kokemuksistaan:

Vaihe on nopean kasvun aikaa, jota nuori ei itsekään täysin ymmärrä. Vanhempana on hyvä pysyä perässä isossa muutoksessa. Alakoulun isoimmasta tulee yhtäkkiä yläkoulun pienin.

Erityisen tärkeää on nuoren vahvistaminen: Itsetunnolla on tärkeä merkitys siinä, miten osaa pitää puolensa esimerkiksi kiusaamistilanteissa tai miten rohkenee kertoa oman mielipiteensä. Kaveripiiri vaihtuu usein. Vanhemman on hyvä olla perillä näistä asioista. Koulukin tulee haastavammaksi ja vanhempia tarvitaan usein tukemaan nuoria läksyissä.

Vanhemman kannattaa kysellä nuoren kuulumisia ja olla kiinnostunut hänestä ja hänen elämästään! On hyvä rohkaista kertomaan myös vaikeista asioista. Vaikka nuori tuntuu loittonevan, kannattaa vanhemman olla aktiivinen ja pitää huolta siitä, että suhde pysyy läheisenä.