Väestöliiton logo

Miten nuori voi kokea rasismin tai syrjintätilanteet?

Toistuvat rasistiset loukkaukset koettelevat nuoren itsetuntoa.