Väestöliiton logo

Mitä nuoret odottavat vanhemmiltaan

surullinentyttoMurrosikäiset kuvaavat vanhempiin kohdistuvia odotuksiaan lyhyesti: ”Lisää rahaa!” Yksin näillä eväillä harva nuori selviäisi murrosiästä ilman vakavia kolhuja.

Vanhemmuuden roolikartan mukaan isä tai äiti vastaa lapsen ja nuoren tarpeisiin viiden eri roolin kautta; huoltajana, rakkauden antajana, elämän opettajana, rajojen asettajana ja ihmissuhdeosaajana.

Lakien (esimerkiksi Lastensuojelulaki) mukaan vanhempien tehtävänä on turvata lapsen ja nuoren kasvu ja tasapainoinen kehitys. Kasvuun ja kehittymiseen tarvitaan aikaa, tilaa, turvaa ja rakennusaineita omalle itselle. Nämä pitäisi osata tarjota omalle nuorelle sopivassa paketissa.

Nuori tarvitsee turvallisuutta

Murrosikäinen nuori tarvitsee turvallisuutta, jonka suojassa saa olla pieni ja keskeneräinen siihen asti, kun omat siivet jo kantavat. Kasvaakseen turvassa nuori tarvitsee vanhemmaltaan:

  • perusasioista kiinni pitämistä
  • aikuisena olemisen mallia
  • arvostusta, kannustusta, rohkaisua ja uskoa tulevaisuuteen
  • rajat, joilla estetään nuorta tekemästä itselleen vahinkoa
  • läsnä ja kuulolla olemista
  • arvokasvatusta
  • tunteiden sanoittamista ja mallin siitä, että hankaliakin tunteita saa tuntea ja niiden kanssa voi toimia
  • tilaa vähitellen laajentaa omaa reviiriä ja pysäytyksen, jos vauhtisokeus uhkaa tai suunta on väärä
  • keskustelua valinnoista ja elämän ilmiöistä sekä niiden selittämistä
  • leppoisia yhteisiä hetkiä ja yhdessä tekemistä

Tutkimustietoa murrosikäisten nuorten ajatuksista ja toiveista vanhemmuuden suhteen ei juuri löydy. Mikko Innasen väitöskirjassa (2001) lukioikäiset nuoret kirjoittivat hyvistä hetkistä vanhempiensa kanssa. Näissä kirjoituksissa hyväksi koetun isyyden ja äitiyden tunnusmerkkeinä painottuivat läsnäolo, yhteinen aika ja yhdessä tekeminen, kannustus ja lohdun ja rohkaisun antaminen.

Leena Valkosen väitöskirjassa (2006) 5. ja 6.-luokkalaiset varhaisnuoret toivat esiin huolenpidon vanhempien tärkeimpänä tehtävänä: ”Mielestäni hyvät vanhemmat ovat huolehtivaisia. Jos tulen myöhään kotiin heidän pitää olla huolissaan missä olen ollut.”

Juttu on aikaisemmin julkaistu Väestöliiton vanhemmuussivustolla.