Väestöliiton logo

Mikä auttaa ristiriidoissa vanhemman ja nuoren välillä maahanmuuttajaperheissä?

Vaikeissa ristiriitatilanteissa kannattaa hakea apua ulkopuolisilta. Vanhempien ja lasten on myös hyvä oppia avointa suhtautumista ja opetella kuulemaan ja kunnioittamaan kaikkien osapuolten näkemyksiä.