Väestöliiton logo

Kasvurauhaa

Tunteet ovat tärkeitä lapsen ja nuoren seksuaalisessa kehityksessä

shutterstock_181861484

Ihmisen seksuaalinen kehitys pikkulapsesta murrosiän kautta kohti aikuisuutta on monivaiheinen matka. Keho, ymmärrys ja tunteet kehittyvät rinnakkain. Se, miten tämä matka sujuu, määrittää aikuisiässä suhdetta omaan kehoon, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen ja kykyyn nauttia seksuaalisuudesta. Kaiken kehityksen kannalta tärkeintä ovat tunteet. Siksi tervettä tunnekehitystä pitää suojata oikealla tiedolla, tolkullisilla malleilla ja tarjoamalla kehitystä tukeva kasvuympäristö sekä kasvurauhaa.

Murrosikäinen – biologia 

 • Tunnealueiden kasvu
 • Sukukypsyys
 • Kiihottumisia enemmän
 • Keho aikuistuu

Tunneaivoalueiden voimakas kasvu. Nuori pystyy kokemaan myös aistivaikutelmia vahvemmin. Tunneäly (EQ) kehittyy ja arvomaailma kokee jatkuvia muutoksia. Sukukypsyyden voimistuessa se alkaa myös vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseen. Looginen äly (IQ) kehittyy myös ja pyrkii tasapainoon tunneälyn kanssa (tästä seuraa usein vaikeuksia nuoren elämässä).

Murrosikäinen – ymmärrys

 • Uskalluksen tavoittelu ja riskinottohalu
 • Muutoksen sietokyky
 • Psyykkinen taantuma
 • Mustavalkoisuus
 • Itsetunnon haavoittuvuus ja kehittyminen
 • Erilaisuus ja ulkopuolisuus
 • Empatiakyky heikko tunnekuohuissa

Murrosikäinen –  tunteet

 • Tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi parisuhteessa lisääntyy
 • Rakastumisen ja pettymyksen tunteet vahvoja
 • Oman seksuaalisuuden, identiteetin  ja tunteiden pohtiminen
 • Toive ja rohkeus saada seksuaalisia kokemuksia lisääntyy
 • Hämmennys ja epävarmuus myös voimakasta
 • Halu tulla hyväksytyksi ryhmään
 • Vaihteleva suhtautuminen aikuisiin: tarve olla samanlainen ja toisaalta erilainen
 • Idolien ihailu
 • Halu olla välillä iso ja osaava, välillä pieni ja tarvitseva
 • Toive kelvata aikuisten ja nuorten silmissä

Murroksikäinen – kumppanuus 

 • Nuoruuden soidinmenojen opettelu, kokeilu, flirtti, kosiskelu
 • Tunteiden ja seksuaalisten tunteiden hallinnan harjoittelu
 • Kasvava halu lähestyä toista
 • Opetellaan omien tunteiden ilmaisemista toiselle
 • Vaihteleva suhtautuminen itseen ja toisiin
 • Vaikea tietää, mistä pitää
 • Oma epävarmuus ja hämmennys estää usein lähestymistä ja aitoutta
 • Tunteitten kohteet voivat vaihdella nopeasti
 • Opetellaan ehkä myös pettämistä, jättämistä, eroa

Murrosikäinen – kysymyksiä

 • Millainen maailma on oikeasti?
 • Olenko OK? Olenko ainoa?
 • Kelpaanko koskaan kenellekään?
 • Saanko koskaan seksiä?
 • Mitä kaverit ajattelevat?
 • Hyväksytäänkö minun kehoni, arvostaisinko sitä itse?
 • Uskallanko tehdä aloitteen?

 

Väestöliiton asiantuntijalääkäri, lastenpsykiatri Raisa Cacciatore.

Katso lisää Kasvurauhaa-asiaa Väestöliiton verkkosivuilta http://bit.ly/1FR1bUc