Väestöliiton logo

Kaksosten päivänä 2.2 julkaistaan opas monikkonuorten vanhemmille

kohti nuoruusikaa kansi

Suomen Monikkoperheet ry:n lanseeraamaa valtakunnallista kaksosten päivää vietetään 2.2.2015. Kattojärjestö Suomen Monikkoperheet ry tarjoaa vanhemmille uuden maksuttoman tieto-oppaan monikkojen nuoruusikävaiheeseen. Kaksoset ja heidän perheensä tapaavat monikkoperheyhdistystensä järjestämissä tapahtumissa.

Valtakunnallista Kaksosten päivää vietetään 2.2.2015. Kaksoset, kolmoset tai neloset saaneiden perheessä eletään täyttä arkea iloineen ja murheineen. Suomen Monikkoperheet ry haluaa tuoda vuosittaisella kaksosten päivällä esiin monikkoperheille tärkeitä teemoja. Tänä vuonna järjestö julkaisee vanhemmille ”Kohti nuoruusikää useamman samanikäisen kanssa”-oppaan, joka kertoo monikkonuorten irtautumisesta vanhemmistaan ja kaksossisaruksesta/monikkosisaruksistaan.

Opas on suunnattu erityisesti 10-20 -vuotiaiden monikkonuorten ja nuorten aikuisten vanhemmille ja muille tukijoukoille.  Opas pyrkii lisäämään aikuisen ymmärrystä kaikkeen siihen muutokseen, jonka keskellä monikkonuoret elävät.

Mitä perheessä tapahtuu kun nuori irtautuu sekä vanhemmistaan että kaksossisaruksesta tai monikkosisaruksistaan? Miten vanhempi voi tukea nuoria, jotka kehittyvät eri tahtiin? Millainen identiteetti on kaksosena kasvaneella? Miten toimia kun arjessa tuntuu olevan liikaa keskinäistä vertailua? Entä jos keskinäinen lojaalisuus hidastaa jatkokoulutukseen hakeutumista? Opas tarjoaa myös tutkimustietoa sekä itse kaksosten ja monikkovanhempien kokemuksia tästä elämänvaiheesta.

  • Monikkovanhemmuus on erityistä ja erilaista kuin eri-ikäisten lasten vanhemmuus. Jo äitiys- ja lastenneuvolasta lähtien monikkovanhempien tulisi saada enemmän tukea vanhemmuuteen sekä kohdennettuja ohjeita ja neuvoja useamman kuin yhden samanikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Vanhempien kokemusten mukaan näin ei valitettavasti läheskään aina tapahdu ja he kaipaavat enemmän omaan elämäänsä liittyvää ohjeistusta ja eritystietoa monikkolasten kasvuun ja kehitykseen liittyen. Esimerkiksi lasten yksilöllisyyden ja itsenäisyyden tukeminen olisi tärkeää huomioida ja aloittaa jo aikaisemmin kuin vasta nuoruusiässä. Oman väitöstutkimukseni tulokset osoittivat, että monikkoperheiden perhehoitotyö vaatii vielä paljon kehittämistä, filosofian tohtori Kristiina Heinonen, yksi oppaan kirjoittajista toteaa.

Opas on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Sen kirjoittajat ovat terveyden- ja sairaanhoidon opettaja, filosofian tohtori Kristiina Heinonen, ylilääkäri, lääketieteen tohtori Elina Hermanson, toiminnanjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla Kumpula, lastenpsykiatrian emeritaprofessori Irma Moilanen ja filosofian tohtori Varpu Penninkilampi-Kerola. Oppaan tekemisen on mahdollistanut Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustus. Opas on maksuton ja se on ladattavissa 2.2.2015 alkaen sähköisesti osoitteessa www.suomenmonikkoperheet.fi.

Kaksosia juhlitaan ympäri Suomen alueellisten monikkoperheyhdistysten järjestämissä koko perheen tapahtumissa. Voit seurata valtakunnallisen Kaksosten päivän tapahtumia sivustolla www.suomenmonikkoperheet.fi ja www.facebook.fi/ Valtakunnallinen Kaksosten päivä. Päivä myös käynnistää järjestön 20-juhlavuoden, jota juhlitaan koko vuoden teemalla Moninkertainen onni – Suomen Monikkoperheet ry 20 vuotta.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Ulla Kumpula, toiminnanjohtaja@suomenmonikkoperheet.fi, 050 3280 730 ja järjestösihteeri Tiina Matala, jarjestosihteeri@suomenmonikkoperheet.fi, 050 435 9004. 

Suomen Monikkoperheet ry

Suomen Monikkoperheet ry on Suomessa toimivien alueellisten monikkoperheyhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö. Toiminnan päätavoitteita ovat kaksos- ja kolmosperheistä kertovan tiedon jakaminen, edunvalvonta ja vertaistuki. Järjestön päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Suomessa toimii vapaaehtoisvoimin 18 alueellista monikkoperheyhdistystä, jotka järjestävät tapahtumia ja toimintaa jäsenistölleen omalla toimialueellaan.

Monikkoperheet

Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon syntyy kerralla kaksi tai sitä useampi lapsi. Suomessa syntyy vuosittain kaksoset noin 850 perheeseen ja kolmoset noin 10 perheeseen. Neloset on syntynyt viimeksi vuonna 2014 (sitä ennen 1994) ja viitoset 1977. Kaksosista kolmasosa on perimältään identtisiä.

Kaksosten päivä 2.2.

Valtakunnallista kaksosten päivää on vietetty vuodesta 2010 alkaen helmikuun toinen päivä, jolloin Suomen Monikkoperheet ry lanseerasi Kaksosten päivän silloisen 15-vuotisen toimintansa kunniaksi. Nimestään huolimatta Kaksosten päivänä juhlitaan myös kolmosia ja heidän perheitään.

Kolmosten päivä

3.3 päivä on Suomen Kolmosperheet ry:n lanseeraama kolmosten oma päivä.

Suomen Monikkoperheet ry 20 -vuotisjuhlavuosi

Järjestö juhlii vuonna 2015 20-vuotista toimintaansa. Juhlavuonna tapahtuu:

  • Kaksosten päivä 2.2.2015 ja uuden oppaan julkistaminen
  • Toukokuu: Suomen Monikkoperheet ry:n uudet nettisivut julkaistaan
  • Kaksosten ja kolmosten karnevaalit 13.6.2015. Järjestämme ainutlaatuisen, valtakunnallisen koko perheen suurtapahtuman lauantaina 13.6. Helsingin Linnanmäellä. Tapahtuma kokoaa yhteen ennennäkemättömän paljon kaksos-, kolmos- ja nelosperheitä sekä itse kaksosia, kolmosia ja nelosia eri puolilta Suomea viettämään iloista päivää yhdessä juhlavuoden merkeissä. Tapahtumaan on jo lähes tuhat ilmoittautunutta. Lisätietoa karnevaaleista www.suomenmonikkoperheet.fi, koordinaattori Raisa Ojaluoto 045 882 5383 koordinaattori@suomenmonikkoperheet.fi ja Facebookista Kaksosten ja kolmosten karnevaalit.

Alueyhdistysten tapahtumatiedot liitteessä tai www.suomenmonikkoperheet.fi

Suomen Monikkoperheet ry

Ilmarisenkatu 17 A

40100 JYVÄSKYLÄ

P: 050 4359 004

toimisto@suomenmonikkoperheet.fi

www.suomenmonikkoperheet.fi

MONINKERTAINEN ONNI – SUOMEN MONIKKOPERHEET RY 20 VUOTTA