Väestöliiton logo

Ikärajat

7 vuotta

 • Lapsen oppivelvollisuus alkaa, ellei hän ole pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä

12 vuotta

 • Lapsen suostumus tarvitaan nimenmuutokseen
 • Lasta ei voi liittää uskontokuntaan tai ilmoittaa hänen eroavan siitä ilman hänen omaa suostumustaan
 • Lasta on kuultava ja hänellä on oikeus käyttää puhevaltaa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa (lapsi voi itse pyytää sijaishuoltoa)
 • Lapsi ei saa käyttää enää jalkakäytävää polkupyörällä ajoon

14 vuotta

 • Nuori voidaan ottaa lyhytkestoiseen kevyeen työhön, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen tai koulunkäynnille. Huoltaja tarvitaan myös työsopimuksen allekirjoittajana

15 vuotta

 •  Nuori saa itse solmia työsopimuksen, mutta huoltajalla on oikeus purkaa alaikäisen huoltajan tietämättä solmima työsopimus 18 ikävuoteen saakka
 •  Nuorella on oikeus avata oma pankkitili ja hallita omalla työllään ansaitsemaansa omaisuutta
 •  Oppivelvollisuuden suoritettuaan 15-vuotias nuori saa olla kokopäivätyössä klo 06 – 22 välisenä aikana
 •  Nuori saa käyttää yleisissä tiloissa olevia rahapeliautomaatteja ilman samaan perheeseen kuuluvaa täysi-ikäistä henkilöä.
 •  Oikeus suorittaa moottoripolkupyörän, traktorin ja moottoriveneen kuljettamiseen tarvittava ajolupa.
 •  Saa kuljettaa polkupyörällä alle 10-vuotiasta lasta.
 •  Voi liittyä uskontokuntaan tai erota siitä huoltajan suostumuksella.
 •  Rikosoikeudellinen vastuu alkaa – nuori voi joutua syytteeseen tekemästään rikoksesta ja hänet voidaan tuomita oikeusistuimessa. Alle 18-vuotias voidaan tuomita nuorisorangaistukseen.

16 vuotta

 •  Seksuaalinen suojaikäraja – seksuaalinen toiminta kuten yhdyntä alle 16-vuotiaan kanssa on rangaistava teko (poikkeuksena samalla kehitysasteella olevien nuorten keskinäinen seksuaalisuhde). Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta on rikos.
 •  Oikeus suorittaa kevytmoottoripyörän kuljettamiseen tarvittava A-ajokortti.

17 vuotta

 •  Oppivelvollisuus päättyy, ellei sitä ole jo suoritettu.
 •  Oikeus lapsilisään päättyy.
 •  Nuori voi hakea KELA:n opintotukea. Huoltajan tulot vaikuttavat opintotuen määrään ja myöntämiseen.

18 vuotta Täysi-ikäisyys

 

Lähde: Väestöliiton Verkkosivut