Väestöliiton logo

Vanhempien hyvinvointi

rakentaa koko yhteiskuntaa

Väestöliitto on EM-Group Oy:n, Ensto Oy:n ja Meconet Oy:n tuen turvin käynnistänyt Urpot.fi –yritysyhteistyöhankkeen.

Hankkeen tavoitteena on luoda palvelussivusto, jonne Väestöliitto laatii murrosikäisten nuorten vanhemmille suunnatun vuorovaikutteisen tukipalvelun. Hanke toimii valtakunnallisesti ja sen toteuttamiseen osallistuu laaja joukko järjestötoimijoita ja erilaisia yrityksiä.

Kyse on uudentyyppisestä yritysyhteistyöstä, jonka tavoitteena on tarjota konkreettista tukea, asiantuntijatietoutta ja –apua sekä vertaiskeskusteluja vanhemmille, jotka pohtivat elämää oman nuorensa kanssa. Kyseessä on vahvasti ennalta ehkäisevä tukipalvelu, jonka tarkoituksena on täyttää murrosikäisten nuorten vanhempien tarpeet ja odotukset neuvonnalle. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta ja vanhempien tukiverkkoa lapsen murrosiässä ja tätä kautta tukea myös murrosikäisten nuorten hyvinvointia. Toimintamalli tarjoaa konkreettisen kanavan vanhempien keskinäiselle vuorovaikutukselle erityisesti lasten yläkouluvaiheessa.

Haasta työnantajasi

Mukaan tarvitaan kaikki yritykset, yhteisöt sekä yksityisetkin henkilöt, jotka kokevat perheiden hyvinvoinnin tukemisen sydämen asiaksi ja yhteiskunnallisesti tärkeäksi. Vanhempien hyvinvoinnilla on valtavan suuri merkitys yhteiskunnallisesti. Hyvinvoivat vanhemmat ja perheet rakentavat vahvaa ja tervettä yhteiskuntaa. Väestöliitto toteuttaa verkostoituneen, ammattimaisen ja yhteisöllisen verkkopalvelun nuorten vanhemmille. Mukaan lähtevät yritykset saavat näkyvyyttä sosiaalisina vastuunkantajina.

Palvelun kiteytys

 • Asiantuntija-apua 
 • Luentoja
 • Videoita 
 • Ajankohtaisia aiheita 
 • Vertaistukea 
 • Keskustelua perheistä ja työelämästä 
 • Tukiyritykset mukana yhteistyöhankkeissa. 

Hankkeen toteutukseen osallistuu useita muita järjestötoimijoita ja hankkeelle tullaan hakemaan lisää yritysyhteistyökumppaneita.

Yrityksille

 • EM Group Oy on mukana hankkeessa

  Anu Miettinen EM Group Oy:stä kertoo, mikä sai hänet...

 • Tukijana Meconet

  Meconet Oy toimii hankkeen yhteistyökumppani neljän vuoden ajan, mikä...

 • Tukijana Ensto

  Ensto Oy on sitoutunut Urpot.fi -hankkeen yhteistyökumppaniksi vuosiksi 2014-2016....

 • Tukijana EM Group

  EM Groupin Anu Miettinen on Urpot.fi yhteistyöhankkeen käynnistäjä ja...

Kaikki kirjoitukset