Väestöliiton logo

Äiti

Äiti voi kokea vaikeaksi muuttaa omaa toimintatapaansa. Tuntuu haikealta, kun se oma ”pieni” poika tai tyttö sanoutuu irti pienenä olemisesta.

Nainen on aikanaan käynyt läpi suuren muutoksen kumppanista äidiksi. Murrosikäisen nuoren kanssa täytyy tehdä uusi muutos huolehtivasta ja ”paapovasta” lähivanhemmasta nuoren saattelijaksi matkalle maailmaan.

Äiti saattaa löytää helpommin oikean suhtautumistavan poikien kasvamiseen ja muuttumiseen. Äidiltä vaaditaan kuitenkin edelleen vahvaa vanhemmuutta. Hankaluuksia tulee joskus tilanteissa, joissa äiti on pojan yksinhuoltaja. Poika voi ”miehistä” roolia etsiessään kävellä äidin yli, ja menettää silloin mahdollisuuden turvallisiin rajoihin.

Tytär ottaa usein välimatkaa äitiinsä

Äidin ja tyttären välillä saattaa kipunoida kiivaastikin. Tyttö ottaa välimatkaa äitiin punnitessaan naisena olemisen vaihtoehtoja. Äidin kanssa keskustellaan usein edelleen ”tyttöjen asioita”. Kovin läheiset suhteet äidin kanssa voivat kuitenkin tyttären näkökulmasta olla uhka itsenäistymiselle ja oman tilan tarpeelle.

Tytöt ottavat eri tavoin etäisyyttä äitiin:

  • Tytär viettää paljon aikaa poissa kotoa
  • Hän on mahdollisimman vihainen ja siten vaikeasti lähestyttävä
  • Hyvä ystävä tai seurustelukumppani on tytön ”suojakilpenä” lähes koko ajan
  • Tyttö lähtee kielikurssille tai vaihto-oppilaaksi
  • Pahimmassa tapauksessa irtiotto tapahtuu päihteiden käyttönä, masennusoireina tai itsetuhoisuutena

Mikko Innasen väitöskirjassa (2001) lukiolaiset kuvasivat tärkeitä hetkiä äitiensä kanssa arjen turvallisen läsnäolon ja keskustelujen kautta.

Pojat jättivät usein kuvaamatta äiti –suhteen hankalia puolia, tytöillä myös riidat ja niistä selviytyminen nousivat esiin elämään ja kasvuun kuuluvina asioina.