Väestöliiton logo

Aggressio

Aggressioon liittyvien tunteiden avulla lapsi ja nuori itsenäistyy, rakentaa identiteettiään, sisäistää normeja ja oppii suojaamaan itseään. Aggressiokasvu on siksi tärkeä osa lapsen ja nuoren kehitystä.

Vahvojen tunteiden kanssa pärjääminen on haastavaa ja vaatii harjoittelua. Väestöliiton asiantuntijoiden kehittämä Aggression portaat -malli tarjoaa sekä nuorille että vanhemmille keinoja tunnistaa omaa tai nuoren tunnekehityksen vaiheita. Aggressiokasvatuksen tavoitteena on oppia aggression ja haastavien tunteiden hallintaa ja rakentavaa purkamista.

Aggression portaat

  • on työkalu kasvuhaasteiden kohtaamiseen sekä lapsen ja nuoren ymmärtämiseen hänen vaihtelevissa ja koko ajan muuttuvissa kehitysvaiheissaan
  • antaa mallin puhua haastavista tunteista lapsille ja nuorille
  • tukee vanhempia lapsen ja nuoren kehitysvaiheiden tunnistamisessa
  • on väline, jolla tuetaan kasvattajaa pysymään aikuisena ja olemaan vastaamatta vihalla (tai väkivallalla) lapsen ja nuoren normaaliin kehitykseen

Jokainen portaiden askelma ja kehitysvaihe sisältää omat haasteensa ja on tärkeä.

Aggressio ei ole väkivaltaa

Aggressio on tunne, joka kanavoituu esimerkiksi oman tahdon osoituksena, sisuuntumisena ja vihana. Se on etenemään vaativa muutosvoima. Aggressio ei ole väkivaltaa tai muutakaan toimintaa vaan voimakasta tarmoa ja tahtoa.

Aggressio on siis yleisnimitys monille kipeille, haastaville ja usein negatiivisiksi mielletyille tunteille. Näitä ovat esimerkiksi pettymys, pelko, kateus, kauna, vallanhalu, raivo, kostonhimo ja mustasukkaisuus.

Myös suru, katumus ja syyllisyydentunto kuuluvat samaan vaikeasti kohdattavien tunteiden luokkaan. Viha on usein se muoto, jonka kautta edellä mainitut tunteet ilmaistaan ja näkyvät. Se voi toimia johtotähtenä silloin, kun koko elämä tuntuu räjähtäneen säpäleiksi. Silloin viha pitää koossa ja saa puremaan hampaat yhteen: Minähän selviän!

Aggression portaat -materiaali koulujen käyttöön on julkaistu tammikuussa 2008. Vanhemmat voivat lukea tarkemmin Aggression portaista lapsen ja nuoren eri ikävaiheissa VL-kustannuksen Kiukku- ja Kapinakirjoista.