Väestöliiton logo

Nuoren odotukset

Murrosikäiset kuvaavat vanhempiin kohdistuvia odotuksiaan lyhyesti: ”Lisää rahaa!” Yksin näillä eväillä harva nuori selviäisi murrosiästä ilman vakavia kolhuja.

Vanhemmuuden roolikartan mukaan isä tai äiti vastaa lapsen ja nuoren tarpeisiin viiden eri roolin kautta; huoltajana, rakkauden antajana, elämän opettajana, rajojen asettajana ja ihmissuhdeosaajana.

Lakien (esimerkiksi Lastensuojelulaki) mukaan vanhempien tehtävänä on turvata lapsen ja nuoren kasvu ja tasapainoinen kehitys. Kasvuun ja kehittymiseen tarvitaan aikaa, tilaa, turvaa ja rakennusaineita omalle itselle. Nämä pitäisi osata tarjota omalle nuorelle sopivassa paketissa.

Nuori tarvitsee turvallisuutta

Murrosikäinen nuori tarvitsee turvallisuutta, jonka suojassa saa olla pieni ja keskeneräinen siihen asti, kun omat siivet jo kantavat. Kasvaakseen turvassa nuori tarvitsee vanhemmaltaan:

  • perusasioista kiinni pitämistä
  • aikuisena olemisen mallia
  • arvostusta, kannustusta, rohkaisua ja uskoa tulevaisuuteen
  • rajat, joilla estetään nuorta tekemästä itselleen vahinkoa
  • läsnä ja ”kuulolla” olemista
  • arvokasvatusta
  • tunteiden ”sanoittamista” ja mallin siitä, että hankaliakin tunteita saa tuntea ja niiden kanssa voi toimia
  • tilaa vähitellen laajentaa omaa reviiriä ja pysäytyksen, jos ”vauhtisokeus” uhkaa tai suunta on väärä
  • keskustelua valinnoista ja elämän ilmiöistä sekä niiden selittämistä
  • leppoisia yhteisiä hetkiä ja yhdessä tekemistä